• ×
   
  POLITYKA PRYWATNOŚCI
   
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez F.H.U. VMP z siedzibą w 30 – 390 Kraków, ul. Zawiła 65E.
   
  I. Definicje
   
  1.        Administrator - oznacza F.H.U. VMP z siedzibą w Krakowie (30 - 390), ul. Zawiła 65E, NIP: 679 – 265 – 16 - 89, Regon: 120306223, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2.        Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3.        Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4.        Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5.        Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach *.vmp.com.pl
  6.        Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7.        Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   
  II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
   
  1.        Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2.        Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a)    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b)   Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3.        Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   
  III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
   
  1.        Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a)    Konfiguracji serwisu
      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
      rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
      zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
      zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
      wyglądu strony internetowej itp.
  b)    Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
      utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
      poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
      optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  c)    Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
      poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  d)    Analiz i badań oraz audytu oglądalności
      tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  e)    Świadczenia usług reklamowych
      dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
  f)    Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
   
  2.        Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  a)    prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
      www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
      www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
      www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
  b)    zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
      Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  c)    prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
      Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
      Sieć reklamowa Adpilot [administrator cookies: Adpilot sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie]
      Sieć reklamowa NetAffiliation [administrator cookies: Kwanko z siedzibą we Francji]
      Sieć reklamowa Webepartners [administrator cookies: Kafejownia Ewa Dudek z siedzibą we Wrocławiu]
  d)    wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
      twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
      plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
      Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
      nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
      LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
  e)    prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
      opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   
  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   
  1.        Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2.        Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3.        Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.