• ×

  REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

   

  ROZDZIAŁ I

  INFORMACJE OGÓLNE

  §1

  Wstęp

  1. Hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl prowadzona jest przez VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30 - 390 Kraków, przy ul. Zawiłej 65E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839593, NIP 676-258-02-46, REGON 385983116, adres poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl, tel. 12 352 13 69.

  2. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

  • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.
  • Klient/Zamawiający - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  • Hurtownia - hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl
  • Sprzedawca/Usługodawca - VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30 - 390 Kraków, przy ul. Zawiłej 65E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839593, NIP 676-258-02-46, REGON 385983116, adres poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl, tel. kom.: 12 352 13 69.


  3. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice kraju.

  4. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych przez klientów indywidualnych.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z podmiotami wpisanymi na listę Krajowego Rejestru Długów.
   

   

  ROZDZIAŁ II

  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  §2

  Warunki techniczne

  1. Warunkiem korzystania z usług Hurtowni jest:

  • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
  • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome,
  • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.


  2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

  3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Hurtowni, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych - firewall.
   

   

  ROZDZIAŁ III

  WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

  §3

  Rejestracja Konta

  1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie Hurtowni. Rejestracja konta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zakupu, umożliwia zapoznawanie się z pełnym asortymentem i cenami.

  2. W tym celu należy kliknąć na ikonę "Zarejestruj się", następnie należy podać:

  • dane firmy: NIP, nazwa firmy, ulica, numer lokalu/domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
  • osoba kontaktowa: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
  • dokumenty rejestracyjne: wg uznania można załączyć NIP, REGON, wpis do CEIDG lub KRS,
  • hasło użytkownika.


  3. Po wprowadzeniu powyższych danych, należy kliknąć na ikonę "Zarejestruj". Po weryfikacji przesłanych dokumentów, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie aktywacji Konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta.

  4. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty w Hurtowni jak i możliwość składania zamówień. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  5. Sprzedawca udostępnia plik "XML" do pełnej integracji ze swoim systemem magazynowym, aktualizowanym, co godzinę, o pełnej godzinie. Plik "XML", zdjęcia wysokiej jakości, opisy produktów, a także tabele rozmiarów dostępne są do pobrania w panelu Klienta po zalogowaniu do Konta.
   

  §4

  Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

  1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: hurt@vmp.com.pl. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

  2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
   

   

  ROZDZIAŁ IV

  ZAMÓWIENIA

  §5

  Składanie zamówień

  1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony Hurtowni dostępnej pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta logując się do panelu Klienta, następnie należy skompletować zamówienie wybierając towar, który zamierzamy nabyć określając jego ilość, rozmiar, kolor, dokonać wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W celu przesłania zamówienia Sprzedawcy, należy kliknąć na ikonę "Potwierdzam Proszę o Realizację Zamówienia".

  3. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie w ramach rezerwacji towarów lub gdy będzie domawiać inne produkty, w takim wypadku należy kliknąć na ikonę "Potwierdzam Proszę o wstrzymanie Zamówienia". W dniu, w którym ma być zrealizowana dostawa, należy samodzielnie połączyć zamówienia do wysyłki i je odblokować poprzez kliknięcie na ikonę "Odblokuj".

  4. Adres dostawy (za wyjątkiem usługi dropshippingu) musi być zgodny z adresem widocznym w rejestrze KRS jak i bazie CEIDG. Dla Hurtowni wiążący jest adres podany przy rejestracji Konta. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian adresu dostawy po zalogowaniu do Konta w panelu Klienta.

  5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 352 13 69 lub drogą elektroniczną na adres: hurt@vmp.com.pl. Towar można odebrać w siedziby Sprzedawcy przy ul. Zawiła 65E, 30 - 390 Kraków.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku towaru umieszczonego na stronie Hurtowni, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

  7. Istnieje możliwość złożenia zamówienia u producenta na towar, którego fizycznie nie ma na stanie magazynowym w Hurtowni (tzw. przedsprzedaż). Aby dokonać przedsprzedaży należy wpisać na karcie wybranego produktu odpowiednią ilość sztuk, w miejscu oznaczonym, jako "Zamówienie u producenta". Sprzedawca nie gwarantuje 100 % dostępności towaru u producenta. W przypadku braku towaru u producenta, Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Płatność za produkt przedsprzedażowy należy uregulować dopiero w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę dostępności towaru u producenta.
   

  §6

  Modyfikacja zamówień

  Klient w ramach utworzonego Konta, ma do wyboru następujące opcje:

  • MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA - po zaznaczeniu interesującego nas zamówienia należy kliknąć na ikonę "Modyfikuj/Pokaż zamówienie", gdzie wyświetla się zawartość zamówienia z możliwością nanoszenia zmian. W ramach modyfikacji Klient ma możliwość wprowadzenia uwag do zamówienia, zmniejszenia, zwiększenia lub całkowitego usunięcia produktów z zamówienia, zmiany kwoty pobrania, wprowadzić nowe dane do wysyłki, przy czym w zamówieniach hurtowych należy podawać adres wysyłki Zamawiającego a nie klienta detalicznego. W przypadku podania danych do wysyłki klienta detalicznego, Sprzedawca blokuje zamówienie i wysyłka nie zostanie zrealizowana. Dostawa produktów do klienta detalicznego możliwa jest w ramach opcji dropshippingu.
  • ŁĄCZENIE ZAMÓWIEŃ - istnieje możliwość połączenia dowolnej ilości niezrealizowanych jeszcze zamówień, również posiadających opcje wysyłki jak i płatności. W ramach tej opcji, Klient nie ma możliwości połączenia zamówień składanych na Hurtowni z zamówieniami składanymi w ramach dropshippingu.
  • WSTRZYMANIE I ODBLOKOWYWANIE ZAMÓWIEŃ - umożliwia przekazywanie zamówień do realizacji lub ich zablokowanie. Każde odblokowane zamówienie będzie realizowane, a zamówienie zablokowane będzie oczekiwać na odblokowanie. Klient winien sam kontrolować status składanych zamówień.
  • ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE - możliwe jest anulowane zamówienia, przy czym w przypadku skorzystania z tej opcji Klient nie ma możliwości cofnięcia statusu anulacji zamówienia.

   

  §7

  Ceny

  1. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Hurtowni. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Hurtownia korzysta z następujących oznaczeń cenowych:

  • hurt netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %),
  • hurt brutto (doliczony jest już do nich podatek VAT),
  • rekomendowana cena brutto,
  • rekomendowana promocyjna cena detaliczna, (jeżeli jest).


  2. Ceny na stronie Hurtowni dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy.

  3. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy kurierem. Przy zamówieniach powyżej 1 200 zł netto z płatnością przy przedpłacie lub przelew z terminem, koszt dostawy wynosi 0,00 zł, przy zamówieniach poniżej 1 200 zł koszty dostawy przedstawiają się następująco: koszt za przedpłatą - 12,50 zł, koszt za pobraniem - 16,00 zł. W przypadku dostawy towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru, wg rozliczeń zawartych w niniejszym punkcie.

  4. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę dla każdego złożonego zamówienia. Podczas składania zamówienia system Sklepu będzie automatycznie naliczał koszt dostawy do przesyłek zagranicznych dla poniżej wymienionych krajów doręczenia: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina*, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia*, Portugalia, Rumunia, Serbia*, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria*, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia płn., Włochy. Dla państw oznaczonych * naliczana jest dodatkowa opłata za odprawę celną. Dodatkowo w zależności od kodów pocztowych dodatkowe opłaty strefowe mogą być naliczone przy wysyłce do: Chorwacji, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugali, Szwajcarii oraz Szwecji. Wysyłka do Hiszpanii nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila. Wysyłka do Serbii nie obejmuje Czarnogóry i Kosowa. W przypadku pozostałych przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyceniany jest przez Sprzedawcę indywidulanie.

  5. W Hurtowni nie ma wymogu minimalnych zamówień jak i wymogu cen minimalnych dla realizacji sprzedaży. Ceny sugerowane podane przy produktach są jedynie cenami rekomendowanymi.

  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni, bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny towarów w złożonym zamówieniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu danego towaru. W przypadku wzrostu cen wszystkich zamówionych towarów, Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu zaliczki.
   

  §8

  Realizacja zamówień

  1. Zamówienia złożone do godziny 8:00 w dni robocze na towar dostępny w Hurtowni, realizowane są tego samego dnia. Zamawiający ma możliwość wstrzymania wysyłki towaru podczas składania zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę "Potwierdzam Proszę o wstrzymanie Zamówienia". Zamawiający ma również możliwość wstrzymania wysyłki zamówienia w panelu Klient, wybierając zamówienie i klikając "Wstrzymaj zamówienie". W celu uruchomienia wysyłki należy w panelu Klienta kliknąć na ikonę "Odblokuj zamówienie".

  2. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

  3. Złożenie zamówienia na towary z partnerskiego magazynu zewnętrznego Sprzedawcy, winno być złożone najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa towaru. Jeżeli zamówienie obejmuje zarówno produkty dostępne na bieżąco jak i pochodzące z partnerskiego magazynu zewnętrznego, Sprzedawca wysyła całość po skompletowaniu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiającemu zależy na szybkiej dostawie towarów, które są dostępne na stanie magazynowym, winien składać osobne zamówienia.

  4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich towarów z zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

  5. Po skompletowaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną powiadomienie zawierające numer faktury VAT do opłacenia. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT. Po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia dokonania płatności, Sprzedawca realizuje dostawę towaru. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji wysyłki za pobraniem, zamówienie realizowane jest od razu.

  6. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone.

  7. W przypadku Zamawiającego, któremu przyznano odroczony termin płatności, zamówienie jest realizowane niezwłocznie. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie zamówienia.

  8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający podejmuje decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujące modele zostaną zastąpione innymi lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowana zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze VAT lub fakturze proformie dostarczonej Zamawiającemu w formie elektronicznej.

  10. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

  11. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  12. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

  13. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu aż do momentu wydania go Zamawiającemu jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

  14. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz Sprzedawcy, zaległość zostanie przekazana do ściągnięcia firmie windykacyjnej. W powyższym przypadku Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.
   

  §9

  Płatności

  1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pobraniem (tylko dla realizacji przesyłek na terytorium RP),
  • płatności PayU,
  • płatności PayPal.


  2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury VAT. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z faktury VAT, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  3. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 352 13 69 lub drogą elektroniczną na adres: hurt@vmp.com.pl

  4. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.
   

  §10

  Usługa dropshippingu

  1. Usługa dropshippingu polega na tym, iż Zamawiający wyświetla na swoich stronach internetowych towar stanowiący ofertę Hurtowni, widoczną na jej panelu internetowym. Podmiot odwiedzający stronę Zamawiającego zwany dalej Klientem końcowym, dokonuje zakupu towaru należącego do Sprzedawcy za pośrednictwem strony należącej do Zamawiającego. Zamawiający wysyła do Sprzedawcy zamówienie na dany towar i zaznacza, iż jest to zamówienie w ramach dropshippingu, wskazując dane Klienta końcowego do wysyłki.

  2. Usługa dropshippingu jest świadczona wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. Sprzedawca przygotowuje paczkę do wysyłki standardowo oklejając ją zwykłą szarą taśmą nieposiadającą oznaczeń Sprzedawcy. W przypadku oczekiwania przez Zamawiającego dodatkowych opcji w szczególności taśmy firmowe, bonusy, gratisy, karty stałego klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym zostanie zawarta odrębna umowa o usługę dropshippingu precyzującą opcje dodatkowe.

  4. Zamawiający zobowiązuje się do:

  • przekazania Sprzedawcy danych kontaktowych Klienta końcowego w celu realizacji zamówienia na podstawie zapisów §10 pkt 1 niniejszego regulaminu,
  • przyjęcia pełnej odpowiedzialności za treść wykorzystanych materiałów, jak również za nienaruszanie wszelkich praw osób trzecich,
  • dokonania wszelkich rozliczeń księgowych z Klientem końcowym z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej usługi dropshippingu.


  5. Koszt usługi, Sprzedawca jak i Zamawiający ustalają na poziomie 5 % wartości towarów z zamówienia. Kwota ta jest automatycznie dodawana do cen poszczególnych produktów w momencie zaznaczenia przez Zamawiającego opcji usługi dropshippingu w panelu Klienta.

  6. Usługa dropshippingu nie uwzględnia możliwości zwrotu towaru. W przypadku odmiennego oczekiwania Zamawiającego, Sprzedawca i Zamawiający zawrą odrębną umowę precyzującą opcje dodatkowe.

  7. Strony ustalają, iż w ramach przedmiotowej usługi dropshippingu Sprzedawca realizuje również zamówienia płatne za pobraniem. Kwota z pobrania będzie wracać na konto Sprzedawcy. Kwota ta będzie rozliczana w taki sposób, iż z kwoty pobrań zawsze będą w pierwszej kolejności rozliczane / kompensowane z płatnościami bieżącymi. Jeżeli suma kwot z pobrań będzie niższa niż suma faktur VAT dla Zamawiającego, wówczas Zamawiający dopłaca różnicę.

   

   

  ROZDZIAŁ V

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  §11

  Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony internetowej Hurtowni, poprzez którą są składane zamówienia, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hurt@vmp.com.pl a także w formie pisemnej na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30 - 390 Kraków.

  2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
   

  §12

  Rękojmia

  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.
   

  §13

  Gwarancja

  1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją Producenta. Klient odsyła produkt w ramach gwarancji do Sprzedawcy na własny koszt na adres: ul. Zawiła 65E, 30 - 390 Kraków. Sprzedawca przekazuje towar do Producenta. Czas rozpatrywania reklamacji zależny jest wyłącznie od Producenta. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek produktów dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych Producenta.

  2. W przypadku wysyłki towaru w ramach gwarancji, prosimy o dokładne i bezpieczne zabezpieczenie towaru, tak by towar dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony.
   

   

  ROZDZIAŁ VI

  DANE OSOBOWE, PRAWA AUTORSKIE

  §14

  Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VMP Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 30 - 390 Kraków, przy ul. Zawiłej 65E, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839593, NIP 676-258-02-46, REGON 385983116.

  2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Hurtowni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".

  3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

  4. Administrator danych przetwarza dane w następujących celach:

  • wykonania umowy o współpracy oraz świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych w Hurtowni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia działań marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. marketing własnych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  5. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

  • dla celu związanego z wykonaniem umowy o współpracy, prowadzenia Konta, umowy sprzedaży, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy,
  • w celu wysyłki informacji handlowych (Newsletter) zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres dostawy, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.


  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

  • zawierania umów z Administratorem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
  • z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.


  7. Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie Hurtowni. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,
  • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysyłkę newslettera, oraz hostingu.


  8. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

  • dla celu związanego z wykonaniem umowy, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
  • dla celu wysyłki informacji handlowej, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
  • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
  • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata).


  9. W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  10. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30 - 390 Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@vmp.com.pl
   

  §15

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. Zamawiający powierza Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie wynikającym z łączącej Strony współpracy.

  2. Sprzedawca, jako podmiot przetwarzający oświadcza, iż:

  • dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego,
  • prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
  • osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.


  3. Sprzedawca, jako podmiot przetwarzający zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) - dalej zwanego RODO, zobowiązuje się:

  • przetwarzać powierzone mu dane osobowe w zakresie wynikającym z łączącej Strony Umowy oraz przepisami chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  • zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • prowadzić ewidencję osób upoważnionych, zgodnie z przepisami prawa,
  • zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
  • zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO,
  • uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  • nie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy - EOG),
  • w przypadku zamiaru lub obowiązku przekazania danych poza EOG, informować o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania,
  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw,
  • uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zmawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych,
  • udostępniać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich,
  • nie korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego,
  • powiadamiać Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Zamawiającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności naruszenia lub jego braku. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.

   

  §16

  Prawa autorskie

  1. Zdjęcia znajdujące się na stronie Hurtowni stanowią własność VMP Group sp. z o.o. oraz Producentów współpracujących z Hurtownią. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej. Zdjęcia i opisy produktów Zamawiający może wykorzystywać tylko i wyłącznie we własnym sklepie internetowym na potrzeby prezentacji produktu zakupionego w Hurtowni, z zastrzeżeniem pkt 3. 

   

  2. Zdjęcia, o których mowa w § 16 pkt 1, mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego do tworzenia reklam, które będzie umieszczał na stronach www jak również w magazynach drukowanych innych niż strony i / lub magazyny drukowane należące do Zamawiającego w celu ich dalszej odsprzedaży, ale tylko wówczas, jeśli reklamowane będą te produkty lub reklamowana będzie oferta tego Producenta, którego produkty znajdują się i są prezentowane na przedmiotowych zdjęciach. Zgoda ta nie dotyczy producentów: Mitex, Cartier (właściciel marki Babella) oraz Babell. Fotografie produktów marki Gabidar nie mogą być umieszczane na billboardach zewnętrznych. Zdjęcia producenta Gabriella nie mogą być publikowane na Allegro, Amazonie i Ebayu. Można korzystać ze zdjęć producenta Gabriella w mediach społecznościowych pod warunkiem opisania ich i/lub oznaczeniem marką Gabriella. Jest możliwość pubikowania zdjęć na banerach z przekierowaniem wyłącznie do produktów marki Garbiella.

   

  3. W celu wykorzystania zdjęć następujących marek niezbędne jest pozyskanie przez Zamawiającego zgody bezpośrednio od producenta: Donna, Julimex, Kinga, Gatta, Gorteks, Cana, Cornette, Vena oraz Lets Duck. Udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia producenta Donna nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na rynku niemieckim. Udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia producenta Aruelle nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na portalu AMAZON i EBAY w Niemczech. Udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia producenta Gorsenia nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na terenie Rosji, Ukrainy, Litwy, Izraela, Kazachstanu, RPA. Udostępniane zdjęcia producenta Cana nie mogą być wykorzystywane na portalu amazon.de. Udostępniane przez producenta zdjęcia i znak towarowy Gatta nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na terenie Rumunii. Udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia producenta Aruelle nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na terenie Litwy.


   

  ROZDZIAŁ VII

  UBEZPIECZENIE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §17

  Ubezpieczenie Hurtowni

  1. Sprzedawca posiada Umowę Ubezpieczenia Należności Handlowych z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

  2. W momencie przyznawania odroczonego terminu płatności przez Sprzedawcę dla Zamawiającego, Sprzedawca przekazuje do TU Euler Hermes informacje dotyczące Zamawiającego w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W tym celu TU Euler Hermes zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w celu doprecyzowania informacji.

  3. Dla odroczonego terminu płatności Sprzedawca w porozumieniu z TU Euler Hermes ustala limit kwotowy dla otwartych należności, którego Zamawiający nie może przekroczyć.

  4. W przypadku przekroczenia terminu płatności lub limitu otwartych należności, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia do momentu realizacji płatności przez Zamawiającego.

  5. W związku z Umową, o której mowa § 17 pkt 1 Sprzedawca ma w obowiązku:

  • przekazywać wszelkie informacje o nierzetelnych Zamawiających do TU Euler Hermes S.A.,
  • przekazać nieuregulowane w terminie przez Zamawiającego transakcje do uregulowania przez TU Euler Hermes S.A. w przypadkach ubezpieczeniem przewidzianych.


  6. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych § 17 pkt 5 lit. b, dalsza współpraca Sprzedawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji zamówień, uzależniona jest od decyzji TU Euler Hermes S.A.

  7. Ponadto, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 17 pkt 5 lit. b, wszelkie negocjacje w zakresie płatności pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, będą mogły się odbywać wyłącznie za wiedzą i zgodą TU Euler Hermes S.A.

  8. Po uzyskaniu od TU Euler Hermes S.A. odszkodowania z tytułu nieuregulowanej płatności przez Zamawiającego, wszystkie prawa Sprzedawcy, do wysokości wypłacone?go odszkodowania, w stosunku do Zamawiającego, wraz z ewentualnymi ustanowionymi zabezpieczeniami, z chwilą zapłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzą na TU Euler Hermes S.A.
   

  §18

  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), oraz inne właściwe przepisy.

  2. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.