REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§1

Wstęp

1. Hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl prowadzona jest przez Piotra Grochowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. VMP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223, adres poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl, tel. 12 352 13 69.

2. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.
 • Klient/Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 • Hurtownia – hurtownia internetowa dostępna pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca – Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. VMP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków, NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223, adres poczty elektronicznej: hurt@vmp.com.pl, tel. kom.: 12 352 13 69.

3. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice kraju.

4. Zamówienia mogą składać jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkty w Hurtowni w celu dalszej odsprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje do realizacji zamówień złożonych przez klientów indywidualnych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z podmiotami wpisanymi na listę Krajowego Rejestru Długów.


ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§2

Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Hurtowni jest:
 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 • aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome,
 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Hurtowni, zgodnie z jej przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.


ROZDZIAŁ III

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

§3

Rejestracja Konta

1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie Hurtowni. Rejestracja konta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do dokonania zakupu, umożliwia zapoznawanie się z pełnym asortymentem i cenami.

2. W tym celu należy kliknąć na ikonę „Załóż nowe konto”, następnie należy podać:
 • dane firmy: NIP, nazwa firmy, ulica, numer lokalu/domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 • osoba kontaktowa: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
 • dokumenty rejestracyjne: wg uznania można załączyć NIP, REGON, wpis do CEIDG lub KRS,
 • hasło użytkownika.

3. Po wprowadzeniu powyższych danych, należy kliknąć na ikonę „Zarejestruj”. Po weryfikacji przesłanych dokumentów, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną potwierdzenie aktywacji Konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Klienta.

4. W ramach Konta, Klient ma dostęp do pełnej oferty w Hurtowni jak i możliwość składania zamówień. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. Sprzedawca udostępnia plik „XML” do pełnej integracji ze swoim systemem magazynowym, aktualizowanym, co godzinę, o pełnej godzinie. Plik „XML”, zdjęcia wysokiej jakości, opisy produktów, a także tabele rozmiarów dostępne są do pobrania w panelu Klienta po zalogowaniu do Konta.


§4

Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: hurt@vmp.com.pl. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.


ROZDZIAŁ IV

ZAMÓWIENIA

§5

Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem strony Hurtowni dostępnej pod adresem elektronicznym www.vmp.com.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy w pierwszej kolejności uzyskać dostęp do Konta logując się do panelu Klienta, następnie należy skompletować zamówienie wybierając towar, określić jego ilość, rozmiar, kolor, dokonać wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W celu przesłania zamówienia Sprzedawcy, należy kliknąć na ikonę „Potwierdzam proszę o realizację zamówienia”.

3. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie w ramach rezerwacji towarów lub gdy będzie domawiać inne produkty, należy kliknąć na ikonę „Potwierdzam proszę o wstrzymanie zamówienia”. W dniu, w którym ma być zrealizowana dostawa, należy samodzielnie połączyć zamówienia do wysyłki i je odblokować poprzez kliknięcie na ikonę „Odblokuj”.

4. Adres dostawy (za wyjątkiem usługi dropshippingu) musi być zgodny z adresem widocznym w rejestrze KRS jak i bazie CEIDG. Dla Hurtowni wiążący jest adres podany przy rejestracji Konta. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian adresu dostawy po zalogowaniu do Konta w panelu Klienta.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 12 352 13 69 lub drogą elektroniczną na adres: hurt@vmp.com.pl. Towar można odebrać w siedziby Sprzedawcy przy ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do braku towaru umieszczonego na stronie Hurtowni, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.


§6

Modyfikacja zamówień

Klient w ramach utworzonego Konta, ma do wyboru następujące opcje:
 1. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA – po zaznaczeniu interesującego zamówienia należy kliknąć na ikonę „Modyfikuj/Pokaż zamówienie”, gdzie wyświetla się zawartość zamówienia z możliwością nanoszenia zmian. W ramach modyfikacji Klient ma możliwość wprowadzenia uwag do zamówienia, zmniejszenia lub całkowitego usunięcia produktów z zamówienia, zmiany kwoty pobrania, wprowadzenia nowych danych do wysyłki, przy czym w zamówieniach hurtowych należy podawać adres wysyłki Zamawiającego, a nie klienta detalicznego. W przypadku podania danych do wysyłki klienta detalicznego, Sprzedawca blokuje zamówienie i wysyłka nie zostanie zrealizowana. Dostawa produktów do klienta detalicznego możliwa jest w ramach opcji dropshippingu.
 2. ŁĄCZENIE ZAMÓWIEŃ – istnieje możliwość połączenia dowolnej ilości niezrealizowanych jeszcze zamówień, również posiadających różne opcje wysyłki, jak i płatności. W ramach tej opcji, Klient nie ma możliwości połączenia zamówień składanych na Hurtowni z zamówieniami składanymi w ramach dropshippingu.
 3. WSTRZYMANIE I ODBLOKOWYWANIE ZAMÓWIEŃ – umożliwia przekazywanie zamówień do realizacji lub ich zablokowanie. Każde odblokowane zamówienie będzie realizowane, a zamówienie zablokowane będzie oczekiwać na odblokowanie. Klient winien sam kontrolować status składanych zamówień.
 4. ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE – możliwe jest anulowane zamówienia, przy czym w przypadku skorzystania z tej opcji Klient nie ma możliwości cofnięcia statusu anulacji zamówienia.§7

Ceny

1. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Hurtowni. Jest ona wyłącznie informacją handlową i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego. Hurtownia korzysta z następujących oznaczeń cenowych:
 1. hurt netto (należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %),
 2. hurt brutto (doliczony jest już do nich podatek VAT),
 3. rekomendowana cena brutto,
 4. rekomendowana promocyjna cena detaliczna, (jeżeli jest).

2. Ceny na stronie Hurtowni dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy.

3. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy kurierem. Przy zamówieniach powyżej 1 000 zł netto, koszt dostawy wynosi 0,00 zł, przy zamówieniach poniżej 1 000 zł koszty dostawy przedstawiają się następująco: koszt za przedpłatą – 12,50 zł, koszt za pobraniem – 14,00 zł. W przypadku dostawy towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru, wg rozliczeń zawartych w niniejszym punkcie. Powyższe koszty dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie RP.

4. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę dla każdego złożonego zamówienia. Podczas składania zamówienia system Sklepu będzie automatycznie naliczał koszt dostawy do przesyłek zagranicznych dla poniżej wymienionych krajów doręczenia: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina*, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia*, Portugalia, Rumunia, Serbia*, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria*, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia płn., Włochy. Dla państw oznaczonych * naliczana jest dodatkowa opłata za odprawę celną. Dodatkowo w zależności od kodów pocztowych dodatkowe opłaty strefowe mogą być naliczone przy wysyłce do: Chorwacji, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugali, Szwajcarii oraz Szwecji. Wysyłka do Hiszpanii nie obejmuje Wysp Kanaryjskich oraz Ceuty i Mellila. Wysyłka do Serbii nie obejmuje Czarnogóry i Kosowa. W przypadku pozostałych przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyceniany jest przez Sprzedawcę indywidulanie.

5. W Hurtowni nie ma wymogu minimalnych zamówień jak i wymogu cen minimalnych dla realizacji sprzedaży. Ceny sugerowane podane przy produktach są jedynie cenami rekomendowanymi.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni, bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany ceny towarów w złożonym zamówieniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu danego towaru. W przypadku wzrostu cen wszystkich zamówionych towarów, Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu zaliczki.


§8

Realizacja zamówień

1. Zamówienia złożone do godziny 8: 00 w dni robocze na towar dostępny w Hurtowni, realizowane są tego samego dnia. Zamawiający ma możliwość wstrzymania wysyłki towaru podczas składania zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę „Potwierdzam proszę o wstrzymanie zamówienia”. Zamawiający ma również możliwość wstrzymania wysyłki zamówienia w panelu Klienta, wybierając zamówienie i klikając „Wstrzymaj zamówienie”. W celu uruchomienia wysyłki należy w panelu Klienta kliknąć na ikonę „Odblokuj zamówienie”.

2. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

3. Złożenie zamówienia na towary z partnerskiego magazynu zewnętrznego Sprzedawcy, winno być złożone najpóźniej do godziny 22: 00 dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa towaru. Jeżeli zamówienie obejmuje zarówno produkty dostępne na bieżąco jak i pochodzące z partnerskiego magazynu zewnętrznego, Sprzedawca wysyła całość po skompletowaniu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiającemu zależy na szybkiej dostawie towarów, które są dostępne na stanie magazynowym, winien składać osobne zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich towarów z zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

5. Po skompletowaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną powiadomienie zawierające numer faktury VAT do opłacenia. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT. Po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia dokonania płatności, Sprzedawca realizuje dostawę towaru. W przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji wysyłki za pobraniem, zamówienie realizowane jest od razu.

6. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone.

7. W przypadku Zamawiającego, któremu przyznano odroczony termin płatności, zamówienie jest realizowane niezwłocznie. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie zamówienia.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim wypadku Zamawiający podejmuje decyzję, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujące modele zostaną zastąpione innymi lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowana zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze VAT lub fakturze proformie dostarczonej Zamawiającemu w formie elektronicznej.

10. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

11. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

12. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Sprzedawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Sprzedawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni na podstawie wystawionej faktury VAT.

13. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu, aż do momentu wydania go Zamawiającemu, jak również za opóźnienie w dostawie przesyłki.

14. W przypadku nie uiszczenia należnej kwoty na rzecz Sprzedawcy, zaległość zostanie przekazana do ściągnięcia firmie windykacyjnej. W powyższym przypadku Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.


§9

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność za pobraniem (tylko dla realizacji przesyłek na terytorium RP),
 3. płatności PayU,
 4. płatności PayPal.

2. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury VAT. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z faktury VAT, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 352 13 69 lub drogą elektroniczną na adres: hurt@vmp.com.pl

4. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.


§10

Usługa dropshippingu

1. Usługa dropshippingu polega na tym, iż Zamawiający wyświetla na swoich stronach internetowych towar stanowiący ofertę Hurtowni, widoczną na jej panelu internetowym. Podmiot odwiedzający stronę Zamawiającego zwany dalej Klientem końcowym, dokonuje zakupu towaru należącego do Sprzedawcy za pośrednictwem strony należącej do Zamawiającego. Zamawiający wysyła do Sprzedawcy zamówienie na dany towar i zaznacza, iż jest to zamówienie w ramach dropshippingu, wskazując dane Klienta końcowego do wysyłki.

2. Usługa dropshippingu jest świadczona wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca przygotowuje paczkę do wysyłki standardowo oklejając ją zwykłą szarą taśmą nieposiadającą oznaczeń Sprzedawcy. W przypadku oczekiwania przez Zamawiającego dodatkowych opcji w szczególności taśmy firmowe, bonusy, gratisy, karty stałego klienta, pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym zostanie zawarta odrębna umowa o usługę dropshippingu precyzującą opcje dodatkowe.

4. Zamawiający zobowiązuje się do:
 1. przekazania Sprzedawcy danych kontaktowych Klienta końcowego w celu realizacji zamówienia na podstawie zapisów §9 niniejszego regulaminu,
 2. zamieszczenia na swojej stronie www informacji, o następującej treści: „Dane osobowe Klientów końcowych są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji złożonych zamówień”,
 3. przyjęcia pełnej odpowiedzialności za treść wykorzystanych materiałów, jak również za nienaruszanie wszelkich praw osób trzecich,
 4. dokonania wszelkich rozliczeń księgowych z Klientem końcowym z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej usługi dropshippingu.

5. Koszt usługi, Sprzedawca jak i Zamawiający ustalają na poziomie 5 % wartości towarów z zamówienia. Kwota ta jest automatycznie dodawana do cen poszczególnych produktów w momencie zaznaczenia przez Zamawiającego opcji usługi dropshippingu w panelu Klienta.

6. Usługa dropshippingu nie uwzględnia możliwości zwrotu towaru. W przypadku odmiennego oczekiwania Zamawiającego, Sprzedawca i Zamawiający zawrą odrębną umowę precyzującą opcje dodatkowe.

7. Strony ustalają, iż w ramach przedmiotowej usługi dropshippingu Sprzedawca realizuje również zamówienia płatne za pobraniem. Kwota z pobrania będzie wracać na konto Sprzedawcy. Kwota ta będzie rozliczana w taki sposób, iż z kwoty pobrań zawsze będą w pierwszej kolejności rozliczane / kompensowane z płatnościami bieżącymi. Jeżeli suma kwot z pobrań będzie niższa niż suma faktur VAT dla Zamawiającego, wówczas Zamawiający dopłaca różnicę.

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem strony internetowej Hurtowni, poprzez którą są składane zamówienia, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hurt@vmp.com.pl a także w formie pisemnej na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.


§12

Rękojmia

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.


§13

Gwarancja

1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją Producenta. Klient odsyła produkt w ramach gwarancji do Sprzedawcy na własny koszt na adres: ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków. Sprzedawca przekazuje towar do Producenta. Czas rozpatrywania reklamacji zależny jest wyłącznie od Producenta. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek produktów dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych Producenta.

2. W przypadku wysyłki towaru w ramach gwarancji, prosimy o dokładne i bezpieczne zabezpieczenie towaru, tak by towar dotarł do Sprzedawcy nieuszkodzony.


ROZDZIAŁ VI

DANE OSOBOWE, PRAWA AUTORSKIE

§14

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe podawane podczas składania zamówień, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.).

2. Sprzedawca oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO (nr zgłoszenia: 013623/2011, 013642/2011, 013644/2011) oraz wdrożył Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

3. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do panelu Klienta a także na podstawie żądania, jakie Zamawiający przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hurt@vmp.com.pl lub pisemnie na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków.


§15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zamawiający powierza Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie wynikającym z łączącej Strony współpracy.

2. Zamawiający oświadcza, że powierzone Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z łączącej Strony współpracy. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.

4. Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Sprzedawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Sprzedawcy powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niej pisemne upoważnienie.


§16

Prawa autorskie

1. Zdjęcia znajdujące się na stronie Hurtowni stanowią własność F.H.U. VMP Piotr Grochowski oraz Producentów współpracujących z Hurtownią. Prawa autorskie do tych zdjęć są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez zgody Sprzedawcy jest zabronione i podlega ochronie prawnej. Bez zgody Sprzedawcy, zdjęcia i opisy produktów Zamawiający może wykorzystywać tylko i wyłącznie we własnym sklepie internetowym na potrzeby prezentacji produktu zakupionego w Hurtowni, z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Zdjęcia, o których mowa w § 16 pkt 1, mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego do tworzenia reklam, które będzie umieszczał na stronach www jak również w magazynach drukowanych innych niż strony i / lub magazyny drukowane należące do Zamawiającego w celu ich dalszej odsprzedaży, ale tylko wówczas, jeśli reklamowane będą te produkty lub reklamowana będzie oferta tego Producenta, którego produkty znajdują się i są prezentowane na przedmiotowych zdjęciach.

3. W celu wykorzystania zdjęć następujących marek niezbędne jest pozyskanie przez Zamawiającego zgody bezpośrednio od producenta: Kinga, Gatta oraz Cornette. Udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia producenta Donna nie mogą być wykorzystywane w celu odsprzedaży na rynku niemieckim.


ROZDZIAŁ VII

UBEZPIECZENIE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

Ubezpieczenie Hurtowni

1. Sprzedawca posiada Umowę Ubezpieczenia Należności Handlowych z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

2. W momencie przyznawania odroczonego terminu płatności przez Sprzedawcę dla Zamawiającego, Sprzedawca przekazuje do TU Euler Hermes informacje dotyczące Zamawiającego w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W tym celu TU Euler Hermes zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym w celu doprecyzowania informacji.

3. Dla odroczonego terminu płatności Sprzedawca w porozumieniu z TU Euler Hermes ustala limit kwotowy dla otwartych należności, którego Zamawiający nie może przekroczyć.

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności lub limitu otwartych należności, Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia do momentu realizacji płatności przez Zamawiającego.

5. W związku z Umową, o której mowa § 17 pkt 1 Sprzedawca ma w obowiązku:
 1. przekazywać wszelkie informacje o nierzetelnych Zamawiających do TU Euler Hermes S.A.,
 2. przekazać nieuregulowane w terminie przez Zamawiającego transakcje do uregulowania przez TU Euler Hermes S.A. w przypadkach ubezpieczeniem przewidzianych.

6. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych § 17 pkt 5 lit. b, dalsza współpraca Sprzedawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji zamówień, uzależniona jest od decyzji TU Euler Hermes S.A.

7. Ponadto, w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 17 pkt 5 lit. b, wszelkie negocjacje w zakresie płatności pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, będą mogły się odbywać wyłącznie za wiedzą i zgodą TU Euler Hermes S.A.

8. Po uzyskaniu od TU Euler Hermes S.A. odszkodowania z tytułu nieuregulowanej płatności przez Zamawiającego, wszystkie prawa Sprzedawcy, do wysokości wypłacone¬go odszkodowania, w stosunku do Zamawiającego, wraz z ewentualnymi ustanowionymi zabezpieczeniami, z chwilą zapłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzą na TU Euler Hermes S.A.


§18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm) oraz inne właściwe przepisy.

2. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.