W naszej hurtowni zakończyliśmy wdrażanie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. Dzięki temu nasi kontrahenci
mają możliwość dość szerokiej integracji swoich systemów informatycznych z naszym, celem automatyzacji
procesów biznesowych polegających na wymianie informacji o dostępności towarów oraz składania zamówień.
Stworzona plafroma B2B umożliwia błyskawiczną realizację zamówień, dostęp do informacji on-line oraz wiele
innych funkcji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i rejestracji w panelu hurtowym VMP!Projekt współfinansowany ze środków Enii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B